Return to Content
00 kr

Charity

 

Monica Øien is a writer, TV maker, journalist. Motto: Life is a precious gift, make every day the best of your life. I run my own production company, I am co-owner of Pilatesroom AS and webtrening.no. I work in Norway and internationally. I care about people, family, health&food, workout, yoga, pilates, spirituality, psychology and the environment at large.

BE KIND:

Our charities:

2015:

Human Rights Watch

https://www.hrw.org

 

2014:

Blåkors

Du kan støtte Blå Kors-arbeidet ved å gi din gave her. Ditt bidrag gjør at de kan fortsette sitt arbeid for dem som sliter med rusavhengighet og arbeide for de pårørende, både barn og voksne.

 

OM minJUL

Målsetting for prosjektet

minJUL sitt mål er å gjøre julaften til et godt minne for barn og unge som ellers ikke har en god opplevelse av denne dagen. minJUL skal være et årlig arrangement i de største norske byene som gir sårbare barn en varm, trygg, tradisjonell og innholdsrik julaften hvor fellesskapet er i fokus.

 

Målgruppe for prosjektet

Målgruppa er barn og unge som lider av omsorgssvikt, er alene i jula, lever i hjem med rusrelaterte eller psykiske problemer, hjem i krise og/eller fattigdom.

 

Til selve arrangementet inviteres også foreldre/foresatte/eldre søsken eller andre omsorgspersoner til å delta med barn fra målgruppa. I minJUL omtaler vi konsekvent målgruppen eller øvrige deltakere på arrangementet som gjester.

 

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

minJUL er et nytt og enkelt konsept: å feire julaften for en gruppe barn og deres nærmeste. minJUL er et gratis, åpent og rusfritt arrangement og skal hovedsakelig være gjennomført av frivillige. Tiltaket skal enkelt driftes etter prosjektperioden og skal basere seg på lokale sponsorer/gaver osv. minJUL vil inneholde de tradisjonelle ingrediensene på en julaften som julemat, juletregang, julegaver osv. Samtidig skal minJUL være en ekstra positiv opplevelse barna bærer med seg videre i livet og arrangementet vil kunne inneholde konserter, møter med kjente fjes, leker osv. Opplegget tilrettelegges i utgangspunktet for unge i alderen opp til 13 år.

 

Bakgrunn for prosjektet

Det finnes tiltak med gode før-julopplevelser for sårbare barn og unge og deres familier, men de finner ikke sted på den viktigste dagen av dem alle: julaften. minJUL ble til ved at artisten og barnevernspedagogen Tooji Keshtkar tok kontakt med Blå Kors og ønsket å bidra til å gi sårbare barn en bedre julaften. Alt på det første møtet ble ideen til minJUL skapt. Arrangementet skulle fokusere på barna og formes etter deres premisser. Forberedelsene til det første minJUL- arrangementet startet så sent som i oktober 2013 og ble vellykket gjennomført på 24. desember samme år i Oslo sentrum.

 

Prosjektets betydning

Å skape et godt minne av julaften, hvorav et møte med voksne som ser det sårbare barnet og viser det oppmerksomhet, kan bety mye videre i barnets liv. Vi vet fra enkelthistorier at bare ett slikt møte i oppveksten vil kunne gi barnet en større robusthet for å mestre livet. En oppvekst varer livet ut.

Share on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Google+